UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2019 r. Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego “Dziadka” w Rumi z filią w Wejherowie weszło w struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. 

Dyrektor PCPR Pani mgr inż. Iwona Romanowska

link przekierowujący na stronę PCPR:

www.pcprwejherowo.pl

————————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

Dane osobowe gromadzone są w celu zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Dane zbierane są na podstawie przepisów prawa lub w oparciu o złożoną przez Państwa zgodę.

Państwo, jako wnioskodawcy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.